Färre döda i vägtrafiken i maj

Under maj månad i år omkom 22 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 juni. Det är 7 färre än under maj förra året.

11 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 3 i lätt lastbil, 4 på motorcykel, 3 på cykel och 1 fotgängare. 6 bilister omkom i singelolyckor och 5 omkom i mötesolyckor. Bland de omkomna var 18 män och 4 kvinnor. 2 av de omkomna var under 18 år.

Medelantalet omkomna i maj månad, under de senaste 5 åren, är 32 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 311 personer omkommit och 3 224 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 290 samt skadades svårt 2 926 personer. Det innebär en ökning med 7 respektive 10 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 18 procent och antalet svårt skadade med 8 procent.

- Det är positivt att trenden är minskat antal dödade och svårt skadade, både om man jämför maj i år med förra året och trenden under 5 år, säger Jan Ifver, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.