Hårdare straff för fortkörare vid vägarbeten

Varje år inträffar det ett par hundra trafikolyckor i samband med vägarbeten, varav några mycket allvarliga. Många av olyckorna orsakas av bilister som kör alldeles för fort. Nu vill en klar majoritet av svenska folket att straffen för fortkörning vid just vägarbeten skärps, enligt en ny undersökning.

På uppdrag av Svevias tidning På Väg frågade opinionsinstitutet Sifo i slutet av maj i år ett representativt urval av svenska folket om de anser att böterna/straffen för fortkörning vid vägarbeten bör skärpas.

*Ja, svarade 74 procent. Bland tillfrågade LO-medlemmar var det hela 81 procent som svarade att de vill att straffen ska skärpas.

*Av boende i Göteborgsområdet var det "bara" 64 procent som uppgav att de vill ha en straffskärpning, medan motsvarande andel i Mellansverige var 80 procent.

*Störst motstånd mot en straffskärpning tycks det finns bland egenföretagare. 30 procent av de tillfrågade egenföretagarna svarade att de inte vill att böterna höjs för den som kör för fort vid en vägarbetsplats.

Erik Lundman, chef för Svevias avdelning produktionssystem, säger att säkerheten på vägarbetsplatserna behöver bli bättre.

– Det är min bild att alldeles för många människor kör alldeles för fort när de passerar ett vägarbete och inte visar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar där. Det är bra om böterna för fortkörning höjs om det får människor att sänka farten.

I dag är det samma böter för fortkörning vid vägarbeten som vid andra fortkörningar. Om körningen bedöms som extra farligt kan den skyldiga dömas för vårdslöshet i trafik.

Mellan 2003 och 2009 inträffade 1723 trafikolyckor vid svenska vägarbeten, varav 26 dödsolyckor. Tre av de omkomna var vägarbetare, övriga trafikanter.

Om undersökningen: 21-24 maj 2012 frågade Sifo på uppdrag av På Väg/Svevia per telefon ett representativt urval av svenskar i åldern 15 år eller äldre om de anser att straffen/böterna vid fortkörning vid vägarbeten bör skärpas. 1000 personer deltog i undersökningen.