Majoritet av motorcyklarna på "På Två Hjul" har ABS-bromsar

ABS-bromsar på motorcykeln ska vara lika självklara som ESP, antisladd, hos en ny personbil i Sverige. Det menar motorcykelbranschen, McRF.
 På motorcykelmässan "På två hjul" i Göteborg, som arrangeras torsdag till söndag denna vecka, har i stort sett samtliga utställda modeller ABS-bromsar som standard eller tillval.

Från motorcykelbranschens sida bedrivs ett omfattande trafiksäkerhetsarbete som omfattar såväl fordon som förare. Den största utmaningen är att nedbringa antalet omkomna och svårt skadade.

År 2011 omkom 45 personer i motorcykelolyckor, enligt preliminära siffror. Samtidigt var drygt 305.000 motorcyklar i trafik.

2002 omkom 37 personer i motorcykelolyckor medan fordonsparken i trafik var endast ca 201.000 motorcyklar.

– Detta är absoluta tal, men ser man till relativa tal, procent i förhållande till antalet mc i trafik, så är det en nedgång. Det är en nedgång som kan tillskrivas både bättre fordon och bättre utbildade förare, menar Per Johansson.

Dock nöjer sig inte branschen, utan ser vikten av sitt ansvarstagande för att infria den nationellt antagna nollvisionen för trafiken på de svenska vägarna.

– Därför förespråkar branschen att de motorcyklar som säljs i Sverige ska vara utrustade med ABS-bromsar.
Det ska inte finnas något annat alternativ att köpa, utan samtliga modeller som saluförs ska ha ABS som standard på den svenska marknaden.

2010 var vi uppe i 59 procent och 2011 62 procent av de nyförsålda motorcyklarna. Vi är på god väg, berättar Per Johansson.