Statens Vegvesen i Norge ansvarar för åtgärder som bidrar till Nollvisionens mål att det inte sker olyckor inom transportsektorn som gör att folk dödas eller skadas allvarligt. Nu har en särskild utredningsgrupp, bestående av enbart motorcyklister, utrett orsakerna till dödsolyckor i Norge under 2005 till 2009. En av de främsta orsakerna Studien visar att en tredjedel av olyckorna beror på extremt beteende hos den olycksdrabbade motorcykelföraren.

För att hitta konkreta åtgärder som fungerar i praktiken måste utredarna veta mer om om orsakerna till trafikolyckor. För att få denna kunskap har Vegvesenet, i samarbete med den norska Motorcykel unionen (NMCU) och den norska trafikpolisen, analyserat alla dödsolyckor med motorcyklar som ägt rum i Norge under år 2005-2009. Det betyder 153 motorcykelolyckor med 157 dödsfall.

För att inte behöva söka planlöst i rapporter och register hade utredningsgruppen formulerat ett antal frågor i förväg. Detta gjordes främst för att klargöra myter om motorcykelolyckor, och få svar som kan hjälpa att hitta bra trafiksäkerhetsåtgärder som syftar till att minska risken för liknande dödsolyckor i framtiden.

Under arbetets gång framgick tämligen snart att förare med extremt beteende stod för en stor andel av dödsolyckorna. Det betyder inget körkort, och/eller att föraren var påverkad av alkohol eller/och andra droger, körde i allt för hög hastighet eller hade en allmänt aggressivt och farligt körsätt. I merparten av dessa fall var föraren kriminellt belastad sedan tidigare.

För att ta reda på mer om dessa förare kontaktades räddningspersoner och trafikpolis för att jämföra data och se om de kunde berätta något om relationen mellan olyckans orsak och förarens riskbeteende i allmänhet.

Studien visar att i 66 procent av fallen låg skulden hos motorcyklisten själv. 18 procent av de drabbade saknade körkort för motorcykel. I 20 procent av olyckorna var en annan trafikant skyldig till olyckan.

Analysen visar att endast 3 procent av olyckorna berodde på tekniska fel hos motorcykeln.

HÄR KAN DU TA DEL AV HELA UTREDNINGEN PÅ NORSKA (PDF)