Hjälmen är livsviktig för en motorcyklist, men enligt en forskarstudie kan hjälmen faktiskt vara till skada för din hörsel, även om du bär hörselproppar.

Forskning har under de senaste åren visat att 40 procent(!) av professionella motorcykelförare, såsom motorcykeljournalister, raceförare, poliser, ambulanspersonal, mc-budförare och mc-instruktörer har ådragit sig betydande hörselnedsättning från buller som skapas när luften strömmar kring deras hjälmar.

Enligt en studie som utförts av en grupp forskare vid det engelska universitetet ” University of Bath and Bath Spa University” kan motorcykelhjälmens utformning bidra till ökad risk för hörselnedsättning. Studien som pågått under ett års tid är så välgjord och omfattande att den publicerats hos den högt ansedda tidsskriften ”Journal of the Acoustical Society of America”.

Genom att placera mikrofoner på olika platser inuti hjälmen och på en skyltdockas öron, fann forskarna att ett område under hjälmen och nära hakpartiet är en betydande källa till buller som når motorcyklisternas känsliga trumhinnor. Teamet har också undersökt hur hjälmens vinkel och vindhastighet påverkat bullernivån inuti hjälmen.

-Bullernivån inuti hjälmen vid en hastighet av 110 km/h är högre än den lagliga gränsen för buller på en arbetsplats – vilket betyder att det bullrar mer än tillräckligt för att orsaka allvarliga hörselskador, kommenterar Dr Carley, som lett studien.

-Problemet är inte bullriga motorer eller högljudda avgassystem som du kanske tror. Bullret är helt enkelt från luftflödet kring hjälmen. Öronproppar hjälper inte mycket heller eftersom ljudet överförs till innerörat från förarens skall – och kindben. Detta har varit känt i 20 år men ännu har lite forskning på området gjorts på buller och dess effekter, fortsätter Dr Carley.

Förhoppningen är att forskningen kommer att ge information som kan användas för att fastställa framtidens normer för hjälmar och för att förbättra hjälm och mc-design.