Grahns lägger ner och Scott utökar

Ägarna till Grahns, den italienska företagsgruppen Opticos, har beslutat att avveckla sina verksamheter i Sverige. Istället kommer Scott Svenska AB utöka, och ta över distributionen av Opticos produkter.

Pressmeddelande från Granhs:

Trots våra ambitioner har verksamheten inte kunna bedrivas med önskvärd lönsamhet. Orsaken härtill har i stor utsträckning varit den vikande marknaden, som vi fortfarande upplever inom våra varusegment. Som en konsekvens av detta ser styrelsen i Grahns ingen annan möjlighet än att avveckla hela bolagets verksamhet.

För att på lång sikt kunna säkra distributionen av Opticos produkter, Nolan-, Grex-, och X-lite- hjälmarna, även kommunikationssystemet N-Com, har vår ägare valt att återgå till att distribuera sina produkter genom en oberoende distributör.

I en pressrelease denna dag har Scott Sports AB annonserat att detta bolag övertar distributionsrätten för hela Opticos hjälmsortiment fr.o.m. den 1 september 2011.

Scott Sports AB kan genom sin bredare organisation förväntas betjäna våra kunder på minst lika bra sätt som vi har haft som mål att göra och som vi hoppas att vi också har nått.

Scott Sports AB kommer att övertar hela vårt inneliggande lager av Opticos produkter den 1 september och från den dagen sker all leverans och försäljning av Opticos produkter från dem. Scott övertar därmed även ansvaret för ev. garanti ärenden och reklamationer oavsett tidigare leveransdag.

Beträffande våra övriga märken, Revit, Gaerne, Daytona m fl. så kommer vi att expediera dessa produkter i den omfattning de finns i vårt lager. Under tiden för vi en dialog med våra huvudmän för dessa märken för att på bästa sätt skapa en kontinuitet i distributionen och ansvaret för garanti ärenden och reklamationer. Så snart vi har något att meddela i saken kommer vi att informera Er.

Förfrågningar i anledning av denna information besvaras av våra medarbetare Christer Engström, Charles Lenngren och Jan Galanti.

I min egenskap av verkställande direktör i bolaget vill jag passa på och framföra ägarnas och personalens tack till våra kunder för många års givande och entusiasmerande gemenskap inom motorbranschen i Sverige samt önska Scott lycka till.

 

Kurt Grahns Motor Försäljnings AB

Vincenzo Panacci

VD