Fyra av världens största motorcykeltillverkare, Honda, Kawasaki, Suzuki och Yamaha, har inlett en gemensam satsning på väggasdrivna motorer.

I den gemensamma satsningen bildar Honda, Kawasaki, Suzuki och Yamaha en teknisk forskningsförening som heter HySE, som står för Hydrogen Small mobility & Engine technology, och gruppens fokus kommer att ligga på att accelerera användningen av vätgaskraft hos förbränningsmotorer. Grundförutsättningen är att de japanska tillverkarna tror att det finns mer än bara ett sätt att minska koldioxidutsläppen, där inte enbart elektrifiering anses vara lösningen på koldioxidutsläppen. 

Det är onekligen en utmaning som världens fordonstillverkare står inför. I det här fallet har de fyra japanska tillverkarna valt att fokusera på olika områden. Honda kommer att hantera all modellbaserad utveckling, där Suzuki utför teoretiska studier kring funktionalitet, prestanda och tillförlitligheten hos motorerna. Yamaha kommer att fokusera på att skapa säkra sätt att förvara och tanka vätgasmotorer, och Kawasaki kommer att titta på extrautrustning som krävs för ett bränsleförsörjningssystem. Alla praktiska tester av vätgasmotorerna kommer att utföras av Yamaha och Kawasaki.