Från och med den 21 maj ska obligatorisk kontroll av mätarställningen ske för att se om mätarställningen är högre än vid föregående besiktning: "Uppgifterna kommer tydligt finnas med på besiktningsprotokollet så att det enkelt går att kontrollera att allt står rätt till," säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har tidigare utrett vilka åtgärder som behöver göras för att motverka manipulation av både avgasrening och mätarställningar. Sommaren 2022 slutredovisades det regeringsuppdraget. Transportstyrelsen föreslog då flera åtgärder och skärpta krav för att komma tillrätta med problemen.

En av åtgärderna som nu införs är obligatorisk kontroll av fordonens mätarställningar för att se om mätarställningen är högre än vid föregående besiktning. Mätarställningarna från de tre senaste föregående besiktningarna kommer finnas med på besiktningsprotokollen.

Kvalitet på avläsning och registrering av mätarställningar i vägtrafikregistret blir därmed bättre. Det blir också lättare för fordonsägare och fordonsköpare att själva bedöma om mätarställningen är rimlig. I förlängningen kommer det här att bidra till en minskning av antalet manipulerade mätarställningar i bilar.

– För de allra flesta är bilköpet en stor investering. Det är därför viktigt att förhindra att människor luras att betala för mycket på grund av mätarmanipulation. Nu blir det enklare att kontrollera att uppgiften verkligen stämmer, säger Anders Gunneriusson.

Utredningen som ligger till grund för förändringen har visat att frågan om mätarfusk är förhållandevis komplex. Det är svårt att verkligen uppskatta antalet fordon som har manipulerade mätare. Till exempel kan en del äldre fordon ha mätarställningar som automatiskt nollställs efter 10 000 mil. I de fallen handlar det inte om manipulation, utan att mätarställningen helt enkelt är konstruerad så.

– Det är viktigt att lyfta fram att det här handlar om att ta fram och tydliggöra informationen, det leder inte till att fordonsägare behöver vidta åtgärder, säger Anders Gunneriusson.

Källa: Transportstyrelsen