Under oktober 2021 omkom 17 personer och 1 182 skadades (136 svårt skadade och 1 046 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 november 2021. Det är fem fler omkomna jämfört med oktober månad 2020.

Bland de omkomna var 10 män och 7 kvinnor, 5 av de omkomna var 65 år eller äldre. 6 bilister omkom i singelolyckor och 3 bilister omkom i mötes- eller korsandeolyckor. De flesta omkomna hade färdats i personbil (8 personer), 3 omkomna var motorcyklister och 3 var fotgängare eller cyklister.

– Så här års ökar halk- och påkörningsolyckorna, enligt vår olycksdatabas Strada. Vi vill påminna om hur viktigt det är att använda halkskydd och reflexer när du går eller cyklar i trafiken. Reflexer kan rädda liv på oskyddade trafikanter. Samtidigt behöver bilister vara särskilt uppmärksamma på fotgängare och cyklister när det är mörkt ute, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.    

Medelantalet omkomna i oktober månad, under de föregående fem åren 2016–2020, är 20 personer.

Hittills i år (januari–oktober 2021) har 161 personer omkommit i trafiken och det är 4 färre omkomna jämfört med samma period 2020 och 24 procent lägre jämfört med snittet för samma period de senaste fem åren 2016-2020.

Under de senaste tolv månaderna (november 2020–oktober 2021) har 200 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (november 2019–oktober 2020) omkom 195 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 22 procent.