För en så tydlig säsongsbransch som moped- och motorcykelbranschen är perioden november till och med februari ofta mycket händelselös avseende antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar. 

 2021 är det tre yttre faktorer som påverkar så tydligt att statistiken de facto inte är tillräckligt tillrådlig för att vi ska kunna dra konkreta slutsatser.

  1. Det är för få som köper nya motorcyklar under vintern att dessa inte påverkar årsresultatet nämnvärt
  2. Som tidigare nämnts genomgick mc-branschen ett regelskifte från Euro4 till Euro5 mellan förra och detta år vilket ger en skev bild av den reella försäljningen av nya fordon.
  3. Moped- och mc-branschen påverkas tydligt av den brist på transportkapacitet och reservdelar all handel - inte bara fordonsindustrin - för närvarande upplever.

Motorcyklar totalt

Januari - november 2020

12 375

Januari - november 2021

11 521

 

- 7%*

 

Mopeder klass 1 totalt

Januari - november 2020

15 968

Januari - november 2021

8 571

 

- 46%*

 

Varav eldrivna mopeder

Januari - november 2020

4 099

Januari - november 2021

3 522

 

     - 14%*

             

 

 November 2021:

 

2020

2021

Förändring

Motorcyklar totalt

395

355

  - 10%*

Mopeder totalt

1 071

378

- 65%*

Varav eldrivna mopeder

392

158

- 60%*

 

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5 * 

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

Källa: McRF