SMC: Sänkta hastigheter och mitträcken är inte lösningen

Förra veckan publicerade vi nyheten om att Trafikverket har för avsikt att sänka hastigheten på ett antal vägar runt om i landet, något som bland annat Sveriges Motorcyklister anser är fel väg att gå.

I slutet av juni fick SMC 38 e-postmeddelanden från Trafikverket med förslag på vägar där man vill sänka hastigheten från 100/90 till 80. SMC har. precis som tidigare år, svarat på Trafikverkets förslag, även om ingen på myndigheten någonsin tagit fasta på någon av de åtgärder SMC föreslagit som alternativ till sänkt hastighet eller mitträcke. Även denna gång är förslagen grundade på akademiska beräkningar och inte de olyckor som faktiskt skett på vägarna. SMC har gått igenom alla MC-olyckor på vägarna under fem år och svarat utifrån dessa. 

LÄNK - Nyhet om att fler vägar får nya hastighetsgränser

Läs mer hos Sveriges Motorcyklister: EXTERN LÄNK