Fortsatt positivt i MC-branschen

Moped- och motorcykelbranschen kan glädjas över att siffrorna över nyregistrerade fordon ligger fortsatt mycket högt över förra årets siffror samma period. Ser vi till augusti månad ligger siffrorna i praktiken på samma nivå som förra året över hela linjen. 

Niklas Kristoffersson, vd Moped- & mc-branschen, kommenterar rekordsiffrorna: ”En stabilisering av siffrorna för augusti respektive helåret 2020 är väntad. I en starkt säsongbetonad bransch som vår har rekordförsäljningen under det senaste halvåret och med stora variationer i leveranserna på grund av Coronapandemin gjort att antalet nya fordon i butikerna har börjat glesas ut när vi närmar oss säsongsavslutningen.”

Källa: McRF