FB, Foto: Sebas Romero
If: Sänkta hastigheter viktigast för att nå nollvisionen

Höga hastigheter är en av de stora utmaningarna för trafiksäkerheten i Sverige, i synnerhet i tätorter och runt trafik- och folkstinna platser som skolor och sjukhus. Åtgärder för hastighetssänkningar är centrala för att nå nollvisionen, bedömer försäkringsbolaget If.

 Runt 250 till 300 personer omkommer i trafiken i Sverige varje år. Enligt Trafikverket skulle uppskattningsvis runt 80 av de liven skonas om alla höll hastighetsbegränsningarna. Trafikverkets siffror visar också att risken att omkomma i en trafikolycka tydligt korrelerar med det involverade fordonets körhastighet – oavsett om det rör sig om kollisioner mellan bilar, eller mellan bilar och fotgängare eller cyklister. Risken för svåra till dödande skador är högst på 70–90-vägar.

Just vad gäller säkerheten för fotgängare och cyklister som vistas i trafiken visar Ifs egen statistik också klart och tydligt att de hastighetssänkningar som företagits i tätorter under den senaste tioårsperioden haft en positiv effekt med mindre allvarliga skador på vägar där hastigheten sänkts från 50-60 km/h till 30 eller 40 km/h.

I takt med hastighetssänkningen har exempelvis andelen medelsvåra till svåra skador för cyklister minskat med drygt 20 procent.

- Allt som allt är åtgärder för hastighetssänkningar en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att nå nollvisionen. När det gäller fotgängare och cyklister ser vi att allvarlighetsgraden i personskadorna är starkt kopplade till hastigheten, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

I förra veckan aviserade Volvo Cars att man undersöker hur en kombination av smart hastighetsstyrning och så kallad ”geofencing” automatiskt skulle kunna begränsa hastigheterna i närheten av utsatta platser.

- Det är ett lovvärt initiativ. Om en sådan teknik fanns tillgänglig och om man får det att fungera smidigt vore det såklart ett stort steg i rätt riktning för trafiksäkerheten, avslutar Irene Isaksson-Hellman.