325 omkomna personer är 325 för många!

Varje år genomför polisen speciella trafikveckor, för att bidra till att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vecka 11 är en trafikvecka, med fokus på alkohol och droger.

 

År 2018 omkom 325 personer i vägtrafikmiljön, enligt preliminära siffror, och av dessa var det många som var påverkade av alkohol eller droger.

– 325 omkomna personer är 325 för många, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten.

Transportstyrelsen samarbetar med bland andra Polisen och Trafikverket i trafiksäkerhetsfrågor. För att alla ska kunna färdas säkert på vägarna är ett av målen att öka andelen nyktra förare i vägtrafikmiljön.

Khabat Amin är statistiker på Transportstyrelsen. Han säger att var femte förare av motorfordon som dött i trafiken under de senaste tio åren var påverkad av alkohol.

– Enligt vår statistik är rattfylleri vanligast bland män i åldern 18-44 år och särskilt bland mopedister, tillägger han.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, konstaterar Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Hon säger att var 500:e bil har en alkoholpåverkad förare bakom ratten, och därmed mångfaldigas risken för en dödsolycka både för dem och för andra trafikanter.

Under trafikveckan vecka 11 kommer polisen därför satsa extra på att göra nykterhetskontroller. Dessa genomförs med hjälp av utandningsprov när det gäller alkohol. Misstänkta drograttfyllerister tas in för urin- och blodprov.

– Men ansvaret ligger på oss alla som medborgare, anhöriga eller vänner, menar Ursula Edström. Vägra åka med en onykter förare, säg ifrån och hindra andra från att köra påverkade!

Källa: Transportstyrelsen