Motorrad + Bike = Sant!

Den 28 februari 2019 stod det klart att Motorrad Nordic AB är ny ägare till motorcykeltidningen Bike, och att de två papperstidningarna Motorrad och Bike nu kommer att göra gemensam sak för att bli ett ännu starkare och bättre media för motorcykelintresserade läsare. 

I praktiken innebär samgåendet att titeln ”Bike powered by Motorrad” kommer att ges ut i Sverige, Finland och Norge. Utgivningen av Motorrad i Danmark påverkas inte.

”Det här ger oss en klart ledande position i Skandinavien med den största tidningen i Sverige, Finland och Danmark, samtidigt som vi blir en dominerande spelare i Norge. Den nya tidningen kommer att kombinera Motorrads seriositet med spänningen och ungdomligheten hos Bike. Vi kommer också att vidareutveckla tidningen Bikes starka position på internet, kommenterar Motorrad Nordics VD, Gerry Nordström.”

Utgivningen växlar upp till tio nummer per år i Sverige, Finland och Norge. Danmark fortsätter som tidigare med sex nummer per år. Övergången gäller från och med nummer 4 och framåt. I Sverige har nummer 4 utgivningsdatum 11 april.