Sveriges Motorcyklister: Räckesolyckor kostar miljardbelopp

Samhällets kostnader för MC-olyckor mot räcken närmar sig 5,6 miljarder under de senaste elva åren.

 

Med en annan räckesutformning, val av förlåtande sidoområden istället för sidoräcken och genom att placera räckena längre från vägen skulle skaderisken minska och fler MC-liv räddas. Tyvärr anser Trafikverket att det ger låg effekt att satsa på MC-säkerhet och räcken. Inte en krona har avsatts för att öka MC-säkerheten nationellt eller regionalt under perioden 2018-2028.

Var tredje motorcyklist som dör i en singelolycka har krockat med ett räcke. Det gör räcken till det vanligaste krockvåldet. 

LÄNK: LÄS MER OM RÄCKESOLYCKOR HOS SMC