3700 döda i trafiken - varje dag

Världshälsoorganisationen WHO:s rapport om trafiksäkerheten i världen är dyster läsning: 1,35 miljoner människor dör varje år i trafikolyckor. Det motsvarar 3 700 döda per dag. Olyckstalen fortsätter dessutom att öka.

Vägtrafikolyckor är nu den ledande dödsorsaken globalt sett, för människor i åldern 5-29 år, enligt den senaste världsomfattande rapporten från WHO. Framförallt handlar det om förolyckade fotgängare, cyklister och motorcyklister, särskilt de som bor i utvecklingsländer. WHO-rapporten slår fast att priset för fri rörlighet är för högt, särskilt då det finns bevisade åtgärder. Dessa inkluderar strategier för att ta itu med hög hastighet, droger/alkohol i kombination med körning. Säkrare infrastruktur som särskilt fokuserar på cyklister och motorcyklister; förbättrade fordonsstandarder, som elektronisk stabilitetskontroll och förbättrad sjukvård, är några av alla åtgärder som behöver göras för att möta alla framtida globala mål som effektivt kan rädda många liv.

– Trafikolyckor är totalt den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, och den enskilt vanligaste bland unga människor i åldrarna 5-29 år, berättar Matts-Åke Belin, Trafikverkets expert på trafiksäkerhet.

WHO:s rapport Global status report on road safety 2018 visar på stora skillnader mellan olika delar av världen. Sverige och Norge har antagit Nollvisionen och har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Där är antalet dödade per 100 000 invånare 2,8 respektive 2.7. endast Monaco är bättre i Europa med 0 omkomna i trafiken.

Populära turistmålet Thailand rapporteras ha 32,7 dödade per 100 000 invånare (näst högst i hela världen, där Venezuela toppar "flest döda-listan" med sina 45.1 per 100.000 invånare) – långt mer än tio gånger fler än i Skandinavien. Rapporten ställs däremot inte i relation till omfattningen av antalet fordon per invånare i respektive land. Men faktum kvarstår, kör du "moppe"/skoter eller motorcykel i Thailand (ibland med 3-4 passagare, ofta småbarn, och inte sällan utan hjälmar) får du räkna med en betydligt högre skaderisk än om du färdas på vägarna i Sverige.

Halvering sedan år 2000

– I Sverige har antalet omkomna i trafiken minskat med hälften sedan millennieskiftet och Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet. Men de senaste åren har utvecklingen nått en platå. Vi har en tuff utmaning att nå Nollvisionens etappmål på max 220 omkomna år 2020, säger Matts-Åke Belin.

 

Källa: WHO / Trafikverket