Husqvarna Motorcycles återkallar FS 450 av  2016, 2017 och 2018 års modell på grund av eventuella avvikelser i tillverkningen av Brembos kolv hos främre huvudbromscylinder.

En officiell återkallelse har gjorts av Brembo SpA, som förklarar att eventuella fel på kolven hos främre huvudbromscylinder (diameter 15 mm) är anledningen till att alla FS 450 behöver kontrolleras.

Kunder som äger de drabbade modellerna informeras genom ett personligt brev och uppmanas omedelbart att kontakta en auktoriserad Husqvarna Motorcycles återförsäljare för att boka tid för inspektion och utbyte. Allt arbete kommer att utföras av auktoriserade Husqvarna Motorcycles återförsäljare utan kostnad.

Under avdelningen "Service" på Husqvarna Motorcycles hemsida kan kunden själv kontrollera om motorcykeln påverkas av återkallelsen.

Ytterligare information om alla auktoriserade återförsäljare finns under avsnittet "Dealer Search" på Husqvarna Motorcycles hemsida. www.husqvarna-motorcycles.se