Antalet licensierade speedwayförare har under ett antal år minskat både på ungdom, junior- och seniorsidan inom svensk speedway. För att vända på trenden har Svemo och Serieförening tagit fram en ny vision som kallas för Bredd & Talang inom Speedwaysporten.

- Syftet med visionen är att ta fram en arbetsmetodik och ett utbildningsmaterial för att ge barn- och ungdomsledare stöd i deras utvecklingsarbete med barn och ungdomar som vill hålla på med speedwaysporten säger Tony Olsson, Svemo Track Racing.

- Vi vet att en av de absolut viktigaste faktorerna för att locka nya barn och ungdomar till att idrotta är engagerade och duktiga föräldrar och ledare. Genom att stödja dessa föräldrar och ledare med utbildning hoppas vi att fler ska våga ta på sig den rollen, säger Michael Olsson, ordförande Serieföreningen Svensk Speedway.

Projektet finansieras genom att de medel som finns i Svemo sedan Microspeedwaysatsningen överförs till detta projekt och kompletteras med del av de pengar som Serieförening har avsatt till ungdomsutveckling.

Svemo och Serieföreningen ser med tillförsikt fram emot att med gemensamma krafter leda svensk speedway in i framtiden.

Ansvarig för att leda detta projekt är Jan Olof Fällman som även har sammanställt utbildningsmaterialet.