Den 21 december hade Anderstorps Racing Club, ARC, ett extrainsatt årsmöte med anledning av klubbens intresseanmälan om att ta över driften av banan från den tidigare arrendatorn. En affärsplan har lämnats in till kommunen. 

Anderstorp har en lång tradition av motorhistoria. Scandinavian Raceway etablerades 1968 och där har de största motortävlingarna i Sverige ägt rum, bland annat Formula 1 och VM i roadracing. Publikrekordet anges till 47.000 stycken personer.

Scandinavian Raceway är den största Grade-2 racerbanan i Norden. Där får alla sorters tävlingar förutom modern Formula 1arrangeras. Racerbanan är däremot i behov av renovering i närtid. Klubben anger att det på anläggningen finns näst intill obegränsade möjligheter även för annat än banracing, där bland annat nostalgiträffar för bil och MC, körträning för polis och andra myndigheter, mässor, cykel- och löptävlingar är några events som anges.

Klubbens affärsidé är: ”Att göra Scandinavian Raceway till en plats där det ständigt vistas människor som utövar olika sporter som passar in på de naturliga förutsättningar som området kan erbjuda och att i all möjlig mån se till att de som har intresse däri får uppleva dagens moderna och klassiska tävlingar.”

Klubbens långsiktiga mål är att öka tillgängligheten. Enligt klubbens egen SWOT-analys har klubben en stabil ekonomi och stor erfarenhet av tränings- och tävlingsverksamhet. Däremot saknar klubben fast personal och menar att anläggningen är omodern med svag funktionärsrekrytering och undermålig restaurang och kafeteria. Klubbens möjligheter är desto fler, där man menar att det idag finns ett bra samarbete mellan ARC och kommun. Det finns goda möjligheter att utveckla banan. Dessutom vill man använda området till mer än motorsport. Som hot anges orealistiska bullerkrav, höga arrenden, ökat myndighetskrav och utebliven satsning på anläggningen.