Som en del av kampanjen -säg nej! till Doping, som lanserades under MotoGP-rundan i Qatar i mars förra året, fortsatte FIM sin utbildningsinsats i FIM Endurance and Sidvagns-VM-rundorna vid Le Mans.

Förutom den allmänna informationen fick förarna information om idrottsutövarens biologiska pass, terapeutiska användningsbefrielser (TUE) och ADAMS anti-dopinghanteringssystem. De uppmanades också att besöka e-learning plattformen (ADeL) som utvecklats av World Anti-Doping Agency (WADA).

Programmet ALPHA (Idrottsprogrammet om hälsa och anti-doping) är en av de många modulerna som finns på ADeL. Det ger idrottare information om farorna med dopning och vikten av anti-dopingkontroller och främjar positiva attityder för att undvika dopning. Verktyget skiftar fokus från vad idrottare inte får göra, för att erbjuda lösningar för en ren utveckling inom sporten.

FIM:s avsikt är att göra denna kurs obligatorisk i framtiden för alla förare som ansöker om en FIM-licens. För att få sitt certifikat måste förare genomföra alla delar av kursen, samt ”Attitude Survey”och tentamen. 

Denna fråga är av stor betydelse eftersom förarna kan utsättas för en avstängning på upp till fyra år för ett första brott mot antidopingregelverket enligt FIM Anti-Doping Code, som bygger på WADA Code.