Landskrona MK och Linköpings MK har i samråd med MX-sektionen beslutat ställa in sina deltävlingar 11-12 april respektive 2-3 maj. Klubbarna känner i dagsläget  inte att det går att genomföra tävlingarna utan att riskera funktionärernas, förarnas och övriga inblandades säkerhet under rådande Corona-omständigheter.

Ovissheten med tillgängliga funktionärer, ekonomi och sjukvårdsberedskapen är andra faktorer som påverkar detta beslut. Sektionen, tillsammans med arrangörs-klubbarna hoppas kunna hitta nya datum för dessa tävlingar.