EM i motocross för 150-kubiks fyrtaktare införs

Nytt mästerskap

Med början 2010 kommer EM i motocross för 150 kubiks fyrtaktare att införas för att på så vis locka fler ungdomar och tillverkare. Mästerskapet kommer att bestå av sex olika tävlingar och kommer att köras tillsammans med VM i MX3 och europeiska mästerskapet EMX3.