Ytterligare regeländringar införs i Dakar-rallyt
Efter ett stort antal livliga diskussioner som har ägt rum mellan de olika aktörerna som är iblandade i 2010 års Dakar-rally (amatörer konkurrenter, professionella konkurrenter, preparators, tillverkare och FIM) kommer målet om en högsta kubik kapacitet på 450 kubikcentimeter att upprätthållas. Däremot har en ny tidsplan tagits fram för att deltagarna ska ha en mer realistisk möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna. Dessutom tillåts motorcyklar över 450 kubikcentimeter med en särskild strypning för elitförarna såsom Pål Ander Ullevålseter, Thomas Berglund med flera.

 

I Dakar 2010, måste Elitförare köra med en strypning, en så kallad restriktor, som minskar motorstyrkan, om motorns slagvolym är över 450 kubikcentimeter. De kan även välja att använda en motor med en slagvolym som är under eller lika med 450 kubikcentimeter.
Övriga deltagare är fria att välja sin motorcykel utan begränsning.

I Dakar 2011, måste Elitförarna tävla med en motorcykel vars motor har en slagvolym som är mindre eller lika med 450 kubikcentimeter. Övriga motorcykelförare måste köra med en slagvolym under eller lika med 450 kubikcentimeter eller förse motorn med en särskild strypning, om slagvolymen är över 450 kubikcentimeter.

År 2012 kommer endast motorcyklar på maximalt 450 cc att tillåtas.

Den av organisationen framtagna strypningen är för närvarande under utveckling och kommer att levereras till anmälda elitförare från mitten av juli. Strypningen har utformats för att ge samma vikt / effekt-förhållande som de som kör mindre motorcyklar.

Lista över elitförare (ASO Elite piloter) som måste tävla med 450 cc eller mer än 450 cc med en strypning:

BERGLUND THOMAS
BETHYS THIERRY
Campbell JOHNNY
CASTEU DAVID
Childress MIKE
Cody QUINN
KOMA Marc
CZACHOR Jacek
DABROWSKI Marek
DE AZEVEDO JEAN
DESPRES Cyril
DUCLOS ALAIN
Faria Ruben
FARRES Güell GERA
FRETIGNE DAVID
GONCALVEZ PAULO
Graziani Matteo
HENGEVELD STEVE
KENDALL NORMAN
KNUIMAN Henk
LOPEZ FRANCISCO
Macek MARTIN
MARCHINI MICHEL
PANIEN Oliver
PLANET Fabien
Robby BELL
RODRIGUES filho JOSE HELIO
RODRIGUES Helder
STANOVNIK Miran
STREET JONA
ULLEVÅLSETER PÅL ANDERS
Verhoeven FRANS
VILADOMS Jordi
VINTERS Einars
VINTERS Janis