Sveriges bästa rastplatser finns i Halland, Skärshults väg 26 och Västerbotten, Vojmån. Det visar den årliga utvärdering som Motormännens vägombud gjort av landets rastplatser. 270 rastplatser runt om i Sverige har granskats av vägombuden.  

Rastplatsbedömningen är en viktig del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol.  

När Motormännen inspekterar landets rastplatser är det inte i första hand skönhetsvärden som är utslagsgivande, utan det som ger pluspoäng i protokollet är tillgänglighetsplanering, utrustning, funktionalitet och skötsel.

Rastplatserna måste ha en bra standard så att de verkligen lockar till stopp under långa resor. Alla rastplatser har inspekterats vid flera tillfällen och enligt samma metod.

Mer hos: www.motormannen.se

Källa; Motormännen

 

Här finns de bästa rastplatserna:

 Västerbotten, Vojmån, 890 poäng  

 Halland, Skärshult väg 26, 890 poäng 

 Norrbotten, Jävre rastplats, 880 poäng    

 Gävleborg,Högbacka, 870 poäng

 Örebro, Björnfallet, 870 poäng                  

 Västmanland, Eskiln, 870 poäng                     

 Jönköping, Hörle Söder, 870 poäng                 

 Väst.Götaland, Femstenaberg, 870 poäng                   

 Kalmar,  Emån, 860 poäng

 Blekinge, Sölvesborg, 850 poäng

 Västernorrland, Borgsjö, 847,5 poäng              

 Värmland, Hänsjön, 847,5 poäng

 Skåne, Ekerödsrasten, 840 poäng

 Dalarna, Leksands naturrastplats, 835 poäng

 Kronoberg, Innarn, 830 poäng

 Södermanland, Råbyhed, 825 poäng

 Jämtland, Ytterhogdal, 807,5 poäng

 Gotland, Ringkorset, 707,5 poäng

 Stockholm, Stora Wäsby, 441 poäng

Fotnot: Det gjordes inga rastplatsinspektioner i Uppsala och Östergötlands län.