Du bör regelbundet kontrollera att däcktrycket är rätt hos din motorcykel, vilket sannolikt många struntar i eller inte tänker på att göra. På marknaden finns olika versioner av trådlösa kontrollsystem som indikerar däcktrycket hos instrumenteringen. Nu har däcktillverkaren Goodyear visat upp sitt nya system som automatiskt reglerar däckstrycket under färd.

Goodyear har skapat ett fristående självuppblåsande system som kallas "Goodyears Air Maintenance Technology". Inuti däcket finns en regulator som kontrollerar däcktrycket. Om det blir för låg, öppnas en ventil till uteluften och luft pressas in till det särskilda pumpsystemet. Det använder i sin tur den kinetiska energin från när däcket deformeras när det rullar fram på vägen, och däcket fylls på med luft tills rätt tryck uppnåtts.

Initialt kommer Goodyear använda uppfinningen för lastbilar, men kan komma att sprida sig även till bil- och motorcykeldäck framöver.