Lika försäkring oavsett kön

Svenska försäkringsbolag får inte längre ha olika pris på försäkringar för män och kvinnor. Nya EU-regler som börjar gälla idag, fredag den 21 december, gör att bland annat motorcykelförsäkringar blir dyrare för kvinnor. Ja, du läste rätt, för givetvis blir det inte billigare för männen...

Ett EU-beslut, som innebär en ändring av diskrimineringslagen gör att det numera är förbjudet med olika försäkringspremier utifrån kön.

Baserat på att män är inblandade i fler olyckor med motorcykel, än kvinnor, har männens försäkringspremier varit dyrare. Därför har vi tidigare sett olika former av tjejförsäkringar. Nu är det stopp för det, och resultatet blir dyrare premier för kvinnor.

Genom ändring av diskrimineringslagen,§12 a, kapitel 2 är det förbjudet från 21 december att diskriminera försäkringspremier utifrån kön:

"Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i andra stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på. Lag (2012:483)."

– Det är bra att vi tar bort skillnaderna. Det har varit en form av tillåten diskriminering, säger integrationsminister Erik Ullenhag (F), till Expressen.