Klimatkompensera enkelt med Statoils webbtjänst

Nu förenklar och förbättrar Svenska Statoil sin webbtjänst för företag och privatpersoner som vill klimatkompensera sina koldioxidutsläpp. Tjänsten ser till att ett specifikt klimat- och miljöprojekt bekostas med hjälp av medel från klimatkompensationen.

Klimatkompensation innebär att koldioxidutsläppen från en person eller ett företags förbrukning kompenseras genom att motsvarande mängd reduceras på annat håll i världen. På så sätt leder inte den egna förbrukningen till nettotillskott av växthusgaser i atmosfären. Statoil har tillsammans med Tricorona Climate Partner utvecklat ett så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism) vars klimatnytta är granskade och verifierade av FN.

– Med vår webbtjänst underlättar vi för våra kunder att kompensera för utsläpp de inte själva kan åtgärda eller minska på annat sätt. Genom att bekosta ett CDM-projekt betalar man för en konkret åtgärd som ska minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis utbyggnad av förnybar energiproduktion. När det gäller klimatet så vet vi att varje liten del räknas, säger Gunilla Blomkvist, Miljöchef på Svenska Statoil.

Man köper alltså utsläppsreduktioner som skapas av ett specifikt projekt, som redan är igång, och inte från projekt som planeras byggas i framtiden. Detta för att vara säker på att man kan klimatkom-pensera sina utsläpp direkt.

Klimatkompensationen görs via Statoils hemsida www.statoil.se där man själv också genomför beräkningen av sina egna utsläpp. Man får dessutom ett certifikat som visar var på jorden och i vilket projekt utsläppen kompenseras.

– CDM-systemet har väl utvecklade kontrollfunktioner för att man ska vara säker på att projekten uppfyller Kyotoprotokollets krav samt för att löpande kvantifiera klimatnyttan. I vår tjänst erbjuder vi enbart CDM-projekt av högsta kvalitet som är certifierade enligt Gold Standard som stöds av ett åttiotal internationella miljöorganisationer bland andra WWF och Greenpeace, säger Gunilla Blomkvist.