Kantstolpar varnar för vilt

I Dalarna, på väg 266 söder om Falun, pågår nu ett försök med kantstolpar som varnar trafikanterna när större djur befinner sig i närheten av vägen.

Viltvarnaren består av en vanlig kantstolpe utrustad med en rörelsesensor och lysdioder. Elektroniken drivs av ett batteri som laddas via en solcell på ovansidan av stolpen. När ett djur närmar sig vägen aktiveras lampan som då börjar blinka. Förhoppningen är att trafikanterna ska bli mer uppmärksamma och sänka farten.

Rörelsesensorn som är inställd för djur av storleksordningen rådjur och större är riktad bort från vägen för att inte reagera på andra fordon. Räckvidden sägs vara tillräcklig för att täcka upp området mellan stolparna och en bit utanför vägområdet.

– Vi har valt att göra det här försöket på väg 266, cirka 20 km söder om Falun, eftersom den är en av Dalarnas mest viltolycksdrabbade vägsträckor, säger Krister Vikström, projektledare på Underhållsområden. Där har vi nu installerat tio kantstolpar med viltvarnare längs en 400 meter lång vägsträcka.

Försöket med viltvarnare ska inledningsvis användas på kortare vägsträckor där det sker många viltpassager. Om tekniken fungerar kan dessa stolpar vara ett bra verktyg för att minska antalet viltolyckor.