26 596 återkallade körkort under 2011

Under 2011 återkallade Transportstyrelsen totalt 26 596 körkort. Det framgår av den årliga statistik som i dagarna läggs ut på www.transportstyrelsen.se. Antalet återkallelser har ökat med över 43 procent jämfört med 2010.

Den 1 januari 2010 tog Transportstyrelsen över som ansvarig myndighet för körkortsfrågor i Sverige. Under 2010 drabbades verksamheten av betydande inkörningsproblem vilket resulterade i långa handläggnings-tider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten. Situationen har därefter stadigt förbättrats och idag är handläggningstiden 3-4 veckor för de vanligaste typerna av ärenden, till exempel ansökan om körkortstillstånd och ansökan om handledarskap.

En konsekvens av problemen under 2010 var att antalet beslut om återkallade körkort minskade kraftigt. Totalt återkallades 18 565 körkort under 2010.

– Det är viktigt att komma ihåg att vår effektivitet inte ska mätas i hur många körkort vi återkallar under ett år. Bakom varje beslut ligger en utredning och den här statistiken visar inte de ärenden där vi valt att inte återkalla korten, säger Katarina Fröberg, direktör vid körkorts-avdelningen på Transportstyrelsen. Men det är ändå tillfredsställande att vi nu är på en nivå som är i paritet med vad som kan förväntas av oss.

Rimligare att jämföra med 2009

Under 2009 återkallades totalt 32 796 körkort i Sverige. Ansvaret för verksamheten låg då på landets länsstyrelser och det är en siffra som Katarina Fröberg menar är rimligare att jämföra 2011 års resultat med.

– Ser vi på vårt resultat i år jämfört med år 2009 har vi en minskning som jag ser som förklarlig. Vi har i vår handläggning valt att tolka lagstiftningen på ett lite annat sätt en tidigare. Samtidigt har samlandet av körkortsfrågorna till en ansvarig myndighet inneburit en enhetligare tillämpning av regelverket. Jag tror att det ger ett visst genomslag i statistiken, säger Katarina Fröberg. Sedan har problemen från övertagandet 2010 också haft påverkan på vårt arbete under 2011.

JO-kritik för långa handläggningstider

Under december 2011 riktade Justitieombudsmannen (JO) kritik mot Transportstyrelsen för långa handläggningstider i flera körkortsärenden. Vid ett besök på myndigheten konstaterade JO att Transportstyrelsen förbättrat situationen jämfört med 2010, i synnerhet vad gäller tillgängligheten, men att det fortfarande finns områden där Transportstyrelsen måste korrigera sig.

– Jag tar naturligtvis allvarligt på JO:s uttalanden, betonar Katarina Fröberg. Vi har ända sen starten haft ett kontinuerligt förbättringsarbete och fortsätter tålmodigt vårt arbete för att åtgärda alla brister. Jag är övertygad om att vi har stora möjligheter att fortsätta förbättra och effektivisera ytterligare under 2012.