Under september månad nyregistrerades 1054 stycken motorcyklar totalt i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån, vilket motsvarar en ökning med 13,2 procent jämfört med september 2010.

Även antalet motorcyklar i trafik vid utgången av september 2011 var något högre (0,9 procent) jämfört med samma tidpunkt 2010.

Förra året var 296045 motorcyklar registrerade i trafik medan 298772 stycken motorcyklar var det vid utgången av september månad i år. Under juli månad var 307192 motorcyklar i trafik vilket även det är över 1000 fler än motsvarande period år 2010 (306177 stycken).