Trafikverket har publicerat skriften " Trafikverket Säkrare vägar och gator för motorcyklister – En beskrivning av motorcykeltrafikens särskilda behov" som bland annat belyser motorcyklisternas särskilda behov i trafiken.

Sveriges Motorcyklister, SMC, har deltagit i arbetet med att framställa dokumentet, som bland annat visar att brister som inte är något problem för bilister kan vålla olyckor bland motorcyklister. Nu ska rapporten spridas inom Trafikverkets alla led och till andra väghållare.

HÄR KAN DU LÄSA DOKUMENTET (PDF)