I samband med ett besök på projekt Citybanans arbetsområde i Tomteboda, Solna tidigare i veckan presenterade alliansregeringen sin nya satsning på infrastrukturen, där man bland annat skjuter till 1,4 miljarder.

Det här är ett tillägg till den satsning på infrastruktur om närmare 500 miljarder kronor som regeringen beslutade om 2010 och som gäller fram till 2021. Satsningen, som presenterades på tisdagen, innebär en ökning av de årliga anslagen till väg och järnväg med cirka 4 miljarder kronor.

Det rör sig om fem miljarder som regeringen tänker satsa för 2012 och 2013 på infrastruktur. Satsningen ska rikta sig till drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Av de 5 miljarderna går 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder till väg.

-Det här sker i en tid av ekonomiskt sett bistra tider. Pengarna kommer förutom att leda till förbättringar för transportsektorn även innebära viktiga arbetstillfällen, påpekade statsminister Fredrik Reinfeldt.

När det gäller satsningar på väg handlar det om trafiksäkerhetshöjande och underhållsåtgärder samt miljö- och trimningsåtgärder.