Rikspolisstyrelsen ger nu grönt ljus för nykterhetskontroller med alkobommar vid alla Sveriges färjelägen.

I ett utlåtande skriver de båda juristerna Björn Malmqvist och Yvette Glantz att det från och med nu är fritt fram att bygga ut verksamheten med alkobommar på bred front:

”Användning av alkobommar förutsätter stöd i lag för att utföra alkoholutandningsprov, stoppa fordon samt använda våld vid genomförandet av dessa åtgärder. Polisman samt tjänsteman vid Kustbevakningen och Tullverket har rätt att utföra samtliga dessa åtgärder”, skriver Rikspolisstyrelsens jurister, som inte ser några rättsliga hinder för att genomföra kontroller på alla bilister vid Sveriges färjelägen.

Systemet med alkobommar vid färjelägen bygger på att varje hamn utrustas med ett antal bomfickor vid utfarten. Föraren uppmanas via skyltar och röstmeddelande att lämna ett utandningsprov. Provtagningen, som tar tre sekunder, sker utan munstycke. Om föraren är nykter öppnas bommen.

Den nya tekniken innebär att det räcker med en vindpust från den som blåser. Om någon har för hög promillehalt kan föraren kontrolleras i tullens anläggning, där det finns en så kallad Evidenzer. Den uppges mäta promillehalten med sådan exakthet att mätningen fungerar lika bra som blodprovningstagning i domstol.