En fransk studie har visat att man gör samhället en tjänst om man kör motorcykel till arbetet eller skolan eftersom det spar tid, pengar samt minskar trängsel. Dr. Pierre Kopp har genomfört studien vid universitetet i Sorbonne, Paris.

Dr. Kopp har studerat de ekonomiska konsekvenserna av ökad MC-användning i Paris med förorter under 2000-2007. Ökningen av motorcykel och moped är hela 36 % och representerar idag 7 % av alla offentliga och privata transporter i Paris. Ökningen visar sig också i körsträckorna för MC/moped ökat med 100 miljoner kilometer.

Den mest positiva effekten av ökad MC-användning är tidsvinsterna som reducerats med nästan 50 %. Att söka en P-plats för sitt fordon minskar från 16 minuter för en bilist till 0 när man körde MC/moped. Med minskade restider får pendlarna mer tid för både arbete och fritid.

Även om föroreningarna från ökad MC-användning ökat i absoluta tal är övergång från bilar till motorcyklar och mopeder positiv eftersom MC/mopeder förbrukar mindre drivmedel, rör sig snabbare i trafiken och använder mindre tid att söka P-plats vid resans mål.

Den ekonomiska vinningen samhället tjänar på att folk kör motorcykel är imponerande då varken lokala eller nationella myndigheter spenderat en enda Euro på att främja och stödja användning av motorcykel och moped. Ett exempel på detta är att antalet utfärdade P-böter för motorcyklar fördubblats under den undersökta perioden. Ett annat exempel är att Paris stad hittills inte vill tillåta motorcyklar i bussfiler vilket varit ett önskemål från franska motorcyklister under lång tid.

 

Ta del av hela rapporten och läs mer på SMC:s hemsida.