Under 2009 omkom fler än 5000 motorcyklister på Europas vägar. Enligt European Transport Safety Council (ETSC), är risken för en dödsolycka 18 gånger högre för motorcyklister än för bilister. Och enligt ett antal vetenskapliga studier är ABS-systemet ett av det enskilt viktigaste tekniska säkerhetssystemen för motorcyklar. Nu föreslås att ABS ska vara obligatoriskt för samtliga motoriserade tvåhjulingar från 2017.

Exempelvis visar en studie från Trafikverket att 38 procent av alla olyckor med personskador och 48 procent av alla allvarliga olyckor och dödsolyckor som skedde år 2009 skulle kunnat ha förhindrats med hjälp av ABS. Den olycksreducerande effekten av ABS i alla korsningsrelaterade olyckor beräknades vara minst 42 procent. Trafikverkets slutliga rekommendation utifrån studien är att tillverkare inför ABS på alla nya modeller och att kunder endast köper motorcyklar utrustade med ABS.

fb_1-CC-17765

Vidare visar en Bosch-studie baserad på data från GIDAS, den omfattande tyska databasen med olycksstatistik, att en fjärdedel av alla olyckor med skador och dödsfall skulle kunna förhindras om ABS var standard. Ytterligare en tredjedel av alla olyckor med skador och dödsfall antas att åtminstone mildras av ABS-systemet.

fb_1-CC-17764-e

År 2010 låg dessa studier till grund för att övertyga EU-kommissionen att föreslå att ABS ska vara obligatorisk för motoriserade tvåhjulingar från 2017. En studie av fördelarna med ABS som utförs av Europeiska kommissionen visar att mer än 5000 liv skulle kunna räddas under de kommande tio åren om ABS blev obligatoriskt. Beslut i frågan förväntas att fattas redan i år. ABS förväntas även blir allt mer vanligt förekommande på den Asiatiska och amerikanska marknaden under de närmaste åren.

Ett vanligt argument för personer som är negativa till ABS-bromsar för motorcyklar är att låsningsfria bromsar (ABS) är för stora och tunga för motorcyklar. Så är inte längre fallet. Exempelvis är Bosch senaste ABS-system för motorcyklar, generation 9, endast 0,4 liter stort och väger totalt 700 gram.