Förra torsdagen fick infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd ett brev från SMC. Brevet innehöll en uppmaning att beakta alla trafikanter, även motorcyklister, i diskussioner om att tillåta att köra mot rött i högersväng. Framkomligheten får inte ske på bekostnad av säkerheten för någon trafikantgrupp.

Här ser du innehållet i brevet till mininstern. SMC skriver att de självklart presenterar svaret på deras sida. 

I Dagens Nyheter 14 juni 2011 tillfrågades du om möjligheten för både bilister och cyklister att få köra mot rött i högersväng.  En statlig utredning tillsattes i höstas ser över möjligheterna för cyklister att bryta mot trafikreglerna vid rödljus. Så här sade du i DN-artikeln:
 
– Precis samma sak som gäller cyklister som Per Ankersjö lyfte fram i DN är en ganska vanligt förekommande diskussion även för bilister. Det är ingen ny tanke och det handlar om att få bättre framkomlighet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.  I många länder är det redan tillåtet att köra bil mot rött i högersväng.”

Varannan motorcyklist som dödas gör det i en kollision med ett annat fordon. Många fler skadas varje år i olyckor där det huvudsakliga problemet är att andra trafikanter helt enkelt inte ser motorcyklister. De flesta av dessa olyckor sker i korsningar med vänstersvängande bilar eller bilar som kör ut på huvudled utan att lämna företräde. I alla kollisioner med ett annat fordon är motorcyklisten förloraren.

Nyligen presenterade försäkringsbolaget If statistik som visar att i MC-olyckor med fler fordon inblandade är bilisterna vållande i nio fall av tio. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har tre år i rad presenterat liknande statistik som visar att två tredjedelar av MC-olyckor med andra fordon vållas av motparten. En attitydundersökning genomförd av SMC och NTF bland SMC-medlemmar under 2010 visade att över hälften varit nära att kollidera med ett annat fordon en eller flera gånger under det senaste året på grund av att förare i andra fordon inte sett dem.

Framkomlighetsvinsterna med att tillåta körning mot rödljus vid högersväng får inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten för någon trafikantgrupp. SMC vill med detta brev göra dig medveten om uppmärksamhetsproblematiken för motorcyklar och mopeder samt att du som minister noga överväger riskerna för alla trafikanter om det blir tillåtet att köra mot rött i högersväng.

Till sist, varje dag samlar SMC pressklipp på deras hemsida från kollisioner mellan motorcyklar och andra fordon. Antalet är betydligt fler i år jämfört med ifjol, 182 stycken till och med 5 juli. Länk.