Honda har återigen meddelat att de kommer att fortsätta att driva på elektrifiering för motorcykelmarknaden. Honda har en vision om att batteri- och bränslecellsdrivna fordon att stå för 100 % av försäljningen av nya fordon till 2040.

Från och med 2030 har Honda meddelat att de planerar att investera över 700 miljarder kronor under ett decennium lång period i utvecklingen av elfordon, vilket innebär ett betydande åtagande att fasa ut sin försäljning av fossilbränsledrivna fordon.

c240516 011H

I samband med 2024 års Business Briefing beskrev den japanska fordonsjätten elfordon som den "mest effektiva lösningen inom området för små mobilitetsprodukter som exempelvis motorcyklar".

År 2040 säger Honda att de siktar på att företagets nyproducerade elbilar och FCEV:er (elfordon med bränsleceller) ska representera 100 % av deras globala fordonsförsäljning.