Juni, juli och augusti peakar antalet svåra olyckor i trafiken. Den mest olycksdrabbade vägsträckan finns i Göteborg. "Ta det extra lugnt. På sommaren har vi många förare som kör på nya vägar och som kan vara ovana vid trafikmiljön", säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2022 förolyckades 77 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna. Det är det högsta antalet sedan 2018.

Samtidigt har antalet omkomna minskat markant över tid. För femton år sedan var det inte ovanligt med 150 dödsfall per sommar.  

If har sammanställt unik statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E6:an genom Göteborg den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli och augustiolyckor de senaste åren.

Vägsträcka

Antal olyckor (2018–2022)

E6 genom Göteborg

115

E4 genom Stockholms kommun

94

Väg 275 genom Stockholms kommun

71

E4 genom Solna

48

E4 genom Södertälje

47

E4 genom Nyköping

42

E20 genom Stockholms kommun

40

Väg 73 genom Stockholms kommun

40

E6 genom Halmstad

39

Väg 23 genom Växjö

39

Amiralsgatan genom Malmö

39

Väg 279 genom Stockholms kommun

39

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2022.

Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

År

Antal omkomna, juni–augusti

2003

163

2004

166

2005

126

2006

149

2007

158

2008

139

2009

114

2010

93

2011

110

2012

89

2013

88

2014

80

2015

84

2016

89

2017

92

2018

105

2019

64

2020

54

2021

63

2022

77

If:s tips för en säker bilfärd:

  1. Håll hastighetsbegränsningen
  2. Håll avstånd
  3. Kom ihåg att ta fler pauser (efter ca 100-150 km)
  4. Serva bilen innan du åker
  5. Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Metod

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per län (2013–2022), dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2018–2022). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.