Gängkriminella utsätter allmänheten för livsfara i trafiken. Personer med kriminell livsstil begår också systematiskt grova trafikbrott. För att minska risken för dödsolyckor krävs ny lagstiftning mot grova hastighetsöverträdelser och drograttfylla, menar Riksförbundet M Sverige.

– Dessa personer uppträder ytterst ansvarslöst i trafiken. Det handlar bland annat om vansinneskörningar, drograttfylleri, olovlig körning och framförsel av stulna bilar. De kriminella använder också vägnätet för att ta sig till och från en brottsplats och för transporter av vapen, narkotika eller stöldgods, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Polisiära trafikinsatser har visat sig vara en effektiv metod för att komma åt gängkriminaliteten.

– Det är i sig viktigt att stävja trafikbrotten, men ett brott kommer sällan ensamt. Genom trafikinsatser mot dessa fenomen kommer polisen inte sällan över också stöldgods, narkotika, vapen och efterlysta personer. Tyvärr har antalet polisiära nykterhets- och hastighetskontroller minskat kraftigt över tid. Det behövs fler poliser på vägarna, säger Tony Gunnarsson.

I Danmark har polisen fått möjlighet att konfiskera bilar, och andra fordon, i samband med grova trafikbrott också om fordonet är leasat, lånat eller hyrt. Lagen infördes bland annat för att bättre komma åt unga livsstilskriminella män som kör mycket fort i tätbebyggelse.

Samtidigt har i Danmark straffet höjts från böter till fängelse för de allvarligaste hastighetsöverträdelserna. Den som i Danmark överskrider hastighetsgränsen med mer än 100 procent får ovillkorligen körkortet fråntaget i en period från sex månader till tio år, alternativt på livstid, beroende på brottets allvarlighetsgrad.

– Lagstiftningen måste anpassas efter den nya verkligheten även i Sverige. Det behövs skärpta straff för upprepade trafikbrott, grovt rattfylleri och extrema hastighetsöverträdelser. Polisen bör få göra rutinmässiga prov för narkotika utan krav på misstanke om brott och få möjlighet att konfiskera fler fordon. Det senare skulle vara verksamt även mot de som återkommande kör utan körkort eller systematiskt kör fordon registrerad på annan person, säger Tony Gunnarsson.

– Vägarna måste vara en trygg plats för alla som behöver bilen för arbete, fritid eller för att nyttja samhällsservice. Föräldrar ska kunna känna sig trygga att cykla med barnen i sommar. Därför måste hänsynslösa förare tas ur trafiken, säger Tony Gunnarsson.