Fordonsskatten till din digitala brevlåda
Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.
 
Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.
 

Får alla fordonsägare med digital brevlåda inbetalningskortet dit?

Inte riktigt alla. Om du har autogiro dras skatten automatiskt från ditt konto, precis som tidigare. Du kommer att få inbetalningskortet på papper med posten, även om du har digital brevlåda.

Om du har e-avi för din fordonsskatt, får du även i fortsättningen inbetalningskortet till din internetbank. Det gäller även om du har både e-avi och autogiro.

Har du inte digital brevlåda?

Om du inte har en digital brevlåda får du fordonsskatten på papper, precis som tidigare.

Transportstyrelsen skickar allt mer post digitalt

Digital post är ett led i Transportstyrelsens utveckling att gå över från papper till digitala utskick. Övergången sker stegvis och innebär att Transportstyrelsen fortfarande skickar en del post på papper, även till dig som har digital brevlåda.

Här kan du se hur du skaffar en digital brevlåda: Digital brevlåda