MC-försäljningen fortsatt bra och rekordår för mopedförsäljningen

Även om november av tradition är den månad då säsongen för tvåhjulingar bromsar ner har det registrerats nästan dubbelt så många mopeder som samma månad förra året. Även för MC* blev november 2018 en bra månad med en liten uppgång jämfört med samma månad förra året.

Antalet registrerade mopeder kommer i år att slå ett rekord i antalet nyregistrerade fordon*. Utöver att elfordonspremien gjort sitt till ser vi sakta och säkert en trend skönjas där mopeden blir ett allt tydligare transport- och pendlingsfordon för nya användargruppen. Mopeden har ju traditionellt varit ett fordon för tonåringar men det verkar allt mer som om det är vuxna köpare som står för en del av ökningen.

Motorcyklar*
Januari – nov. 2017: 10 986 st. Januari – nov. 2018: 10 034 st. - 9 %
Mopeder*
Januari – nov. 2017: 12 779 st. Januari – nov. 2018: 15 479 st. + 21 %

 

Enbart november

2017 2018 Förändring
Motorcyklar* 309 317 3 %
Mopeder* 376 714 + 90 %

* Jämfört med 2017 ser ovan statistik ut som om MC tappat, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv. Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018.

Källa: McRF