Antalet nya personliga registreringsskyltar som tilldelades under förra året minskade med 3 procent jämfört med året innan. Totalt beviljades 3 412 nya personliga skyltar i Sverige under 2022. Trots minskningen är intresset större än någonsin och det finns totalt 25 343 personliga skyltar i landet vilket är den högsta siffran någonsin.

2020, 2021 och 2022 är de år då flest personliga skyltlicenser beviljats hittills. Totalt finns idag 25 343 personliga skyltar och 19 004 av dem används för närvarande på ett fordon i trafiken.

– Antalet ärenden hos oss minskar en del. Det är möjligt att minskningen beror på mer osäkra ekonomiska tider, och att människor håller lite hårdare i plånboken. Samtidigt kan det röra sig om slumpen eftersom minskningen ändå är ganska liten. Det är svårt att dra några säkra slutsatser, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen.

Möjligheten att skaffa en personlig registreringsskylt infördes 1988. Det kostar idag 6 200 kronor och rätten gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga licensen ytterligare fem eller tio år mot ny avgift. Skylten får ha mellan två och sju tecken, kombinationen får inte misstas för ett vanligt registreringsnummer eller vara sådan att den kan medföra olägenhet eller väcka anstöt. Om kombinationen motsvarar ett varumärke krävs godkännande av den som har rätten till det.

Nya registreringsnummer ger utmaningar

2019 infördes ordinarie registreringsnummer där det senaste tecknet också kan vara en bokstav. Den nya typen av registreringsnummer är idag väldigt utbredd och skapar nya utmaningar för utredarna av personlig skylt-ärenden. Ett av kraven är att den personliga skylten inte ska kunna misstas för ett vanligt registreringsnummer. Samtidigt har det blivit allt mer vanligt att personer väljer att blanda in siffror i den personliga skyltbeteckningen som ska läsas eller tolkas som bokstäver. Primärt handlar det om siffran 1 som kan blandas ihop med bokstaven I samt om siffran 0 som kan blandas ihop med bokstaven O.

– De nya registreringsnumren är något vi behöver tänka på när vi prövar ansökningar. Till exempel om en person med namnet Julio vill ha en personlig skylt som det står JULIOS på, så skulle det sannolikt bli avslag då den skulle kunna blandas ihop med ett ordinarie registreringsnummer, säger Eva Isaksen.

Bidrar till ökad trafiksäkerhet

Av avgiften används 700 kronor för administration. Resterande del går in till Skyltfonden som administreras av Trafikverket. Två gånger om året betalar Trafikverket ut medel ur fonden till olika projekt som kan höja trafiksäkerheten inom vägtrafiken. Under de senaste 10 åren har Trafikverket betalat ut över 90 miljoner kronor från fonden.

– Det är inte alla som är medvetna om det, men den som väljer att skaffa en personlig registreringsskylt får inte bara ett personligt utseende i trafiken. Man är också med och bidrar till ökad trafiksäkerhet och till arbetet med att uppnå nollvisionen, säger Eva Isaksen.

Källa: Transportstyrelsen


Reportage

Fler artiklar

BMW Motorrad har lanserat nya F 900 GS, som ersätter F850GS. Det betyder omfattande förändringar. Inte minst har formatet slimmats och vikten...

Att resa med motorcykel betyder enorm frihet att parkera och stanna i stort sett när som helst utan allt för mycket strul. Nu börjar det dra ihop...

Här hemma i Sverige finns otaliga spännande vägar och resmål. Men för dig som inte kan få nog av läckra, till synes oändligt välkurvade vägar, är en tur i...

Sport

Fler artiklar