Svemos Disciplin- och Besvärsnämnd har, genom ett idag meddelat beslut, stängt  av Greg Hancock, SMK Motala/Piraterna, under en period om tio dagar från deltagande i tävling eller uppvisning inom speedway för brott mot Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 2 § 8 p. (utövande av våld mot medtävlare) vid Elitseriematchen mellan Piraterna och Dackarna den 16 juni 2015.

 

Beslutet grundar sig på en anmälan som Nicki Pedersen inlämnat till nämnden mot Greg Hancock efter det bråk som utspelade sig mellan förarna under Elitseriematchen. Hancock har därvid, efter att ha blivit omkullkörd av Pedersen i det 15:e heatet, fysiskt attackerat Pedersen genom att hoppa på Pedersen när denne kom körande på sin motorcykel. Vid tävlingen tilldelades Hancock som en följd av händelsen 5 000 kronor i straffavgift för ”osportsligt uppträdande”. Pedersen, å sin sida, tilldelades en varning för farlig körning och uteslöts också ur heatet.

Nämnden har hållit förhandling i ärendet den 10 augusti 2015 med båda parter närvarande. Under förhandlingen har bl.a. TV-bilder från den aktuella händelsen visats. 

Nämnden har funnit att Hancocks attack mot Pedersen utgör sådant bestraffningsbart våld som faller in under 14 kap. 2 § 8 p. RF:s stadgar. 

Vid bestämmandet av avstängningstidens längd har Nämnden dels beaktat den provokation som Hancock utsatts för genom Pedersens regelvidriga körning och som föranlett Hancocks omkullkörning, dels att Hancock tilldelats straffavgift vid tävlingstillfället och dels de ekonomiska konsekvenser som en avstängning innebär för en professionell förare som Hancock. 

Hancocks avstängning skall räknas från och med den 12 augusti 2015 kl. 15.00 och gäller följaktligen till den 22 augusti 2015 kl. 15.00.