De nordiska länderna har kommit överens om ett helt nytt koncept för Nordiskt Mästerskap i roadracing.

Från och med 2018 kommer klasserna Superbike och Superstock 600 att ha NM-status och omfatta både elit- och senior-licensinnehavare. Detta innebär att klasserna är öppna för betydligt flera förare än tidigare och gör Mästerskapet större till antal och svårighetgraden på tävlingen höjs. Den som koras som vinnare bli en värdig vinnare med en potential av 96 startande via en division system. Totalt 4 race vid 2 tävlingstillfällen blir avgörande för vem som koras till Nordisk Mästare. Det tekniska regelverket tar till vara alla länders olika regelverk och ge möjligheter istället för att utesluta. I samband med dessa events kommer en supportklass att köras för Juniorer och Nordisk Junior Trophy. Förhandlingar om TV/webb-TV pågår.

Tävlingsdatum: 

27–29 juli Karlskoga Sverige. 
14–15 september Rudskogen Norge