Behåll ditt startnummer

Inför nästa säsong ger Svemo dig nu möjlighet att behålla samma startnummer under 2012 som du körde med under årets säsong. Detta under förutsättning att du kör kvar i samma klass som 2011 samt att du före 30 november klickar för detta i din profil under SVEMO-TA.

Mer information HÄR