Framtiden för det tjeckiska Grand Prixet på Brno-bana ser tveksamt ut. Rapporter i lokala medier gör gällande att regionala myndigheter inte kommer att åta sig att fullt ut subventionera MotoGP:t för nästa år och därefter. Myndigheterna kommer ”endast” att bidra med 39 miljoner kronor (motsvarande 1,52 miljoner euro) i stället för de 65 miljoner kronor som krävs (motsvarande 2,54 miljoner euro) för att betala värdavgiften - trots över 200.000 besökare.

Banan står nu inför ett enormt finansieringsbortfall trots att de har två år kvar på sitt kontrakt med Dorna.

Nyheten kommer vid det sämsta möjliga tillfället för Brno, med hård konkurrens bland en rad länder som gärna vill ta en plats i MotoGP-kalendern. Faktum är att Brnos problem mycket väl kan spela rakt i händerna på den nya banan KymiRing i Finland, där Brnos augusti-datum skulle kunna vara det perfekta tillfället för den finländska banan att få plats i kalendern 2020.

Tidigare i år beslutades att ett MotoGP-test kommer att anordnas på finska KymiRing 19-20 augusti i år. Beslutet är ett stort steg framåt för att Finland ska få sitt slutliga gröna ljus som värd för sitt första MotoGP-race sommaren 2020.

KymiRing och Dorna har skrivit ett femårigt kontrakt för MotoGP-tävlingar.