Enduro - & Motocrossklubb Gotland och Nordic Sport & Event har skrivit avtal med Fortifikationsverket om att hyra Tofta Skjutfält 3 helger under 2019. Nordic Sport & Event hyr redan Tofta Skjutfält för att genomföra världens Största endurotävling Gotland Grand National under oktober månad varje år.

 Nu har Försvarsmakten och Fortifikationsverket gått med på att man får hyra Tofta skjutfält ytterligare under 3 helger. ( 4-5 maj ) ( 10-11 augusti ) ( 7-8 september ) under 2019.

-Det här har vi arbetat för länge och är så viktigt för enduro & cross sporten på Gotland säger Conny Bohlin som representerar både Nordic Sport & Event som VD och EMX Gotland som ny Ordförande. För att Gotland ska klara av att arrangera GGN i framtiden som är världens största endurotävling behöver sporten på Gotland utvecklas så det finns motorföreningar som vill och kan jobba på GGN fortsätter Conny Bohlin.

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har sedan Nordic Sport & Event gick in i GGN 2013 haft en mycket bra dialog med arrangören och sett utvecklingen av tävlingen som är oerhört viktig för Gotland och näringslivet då det genererar hela 28000 gästnätter under oktober månad.

-Hans Håkansson från Försvarsmakten Gotland säger att vi tillsammans med EMX Gotland och Nordic Sport & Event hittat tre helger som passar in för detta. Vi har stora problem med MC körning på Tofta skjutfält när vi har övningar och det medför en mycket stor säkerhetsrisk, så kallad svartkörning som inte är tillåtet. Nu har Conny Bohlin lovat att styra upp dessa helger och de som kör utanför helgerna och GGN kommer att stängas av från GGN i all framtid fortsätter Hans Håkansson. 

Nu kommer alla förare att kunna träna under ordnade former och anmälan kommer att ske som till GGN. Man får betala per helg för att träna då marken hyrs och ska återställas. Alla kommer att checka in och få en lånad väst med nummer så full kontroll är möjlig. Samtliga förare som barn, ungdomar och motionärer från alla föreningar kommer erbjudans denna möjlighet.

- Vi gör det här för förarna och sporten på Gotland men det ska även bli spännande att se hur många förare från fastlandet som kommer till Gotland för att träna på den unika GGN banan säger Conny Bohlin som tillsammans med Försvarsmakten Gotland ser många synergier i att detta nu blir verklighet.