Den nya endurotävlingen för eldrivna motorcyklar "FIM E-Bike Enduro World Cup" kommer att köras i sommar, 1-2 juni, vid Privas, Frankrike.

2019 FIM E-Bike Enduro World Cup kommer att innehålla två kategorier:

• Enduro1 (E1): Elmotorcykel som har en motor med en maximal nominell kontinuerlig effekt på mer än 250W och vars hastighet kan överstiga 25 km/h utan att överskrida 45 km/h. Minsta ålder för förare - 15 år.

• Enduro2 (E2): Elmotorcykel som har en motor med en maximal kontinuerlig nominell effekt på 250W och vars hastighet inte överstiger 25 km/h. Minsta ålder för förare - 14 år.

Formatet för 2019 FIM E-Bike Enduro World Cup kommer att vara enligt följande:

• Lördag 1 juni: Administrativ och teknisk kontroll / Urban Prologue i centrum av staden.

• Söndag 2 juni: Administrativ och teknisk kontroll / Main race i de omgivande bergen.

Huvudbanan kommer att innehålla 3 varv och mäta cirka 25 km per varv - inklusive transportsträckorna som kommer att länka samman de tre specialtesterna, som varierar i längd. Dessa kommer att ligga i en närliggande skog och kommer att innehålla den lokala steniga terrängen som kommer att presentera sina egna tekniska utmaningar. Sammantaget ser tävlingen ut komma att testa elmotorcyklarnas teknik plus fysiskt skick och körfärdigheter hos förarna.

Alla förare som vill delta i 2019 års FIM E-Bike Enduro World Cup måsta inneha en FIM E-Bike Enduro World Cup-licens. Kontakta Svemo för mer info.