Föreningarna GMF-Speedwayklubb och FMCK-Gotland samt Nordic Sport & Event AB (NSE) har nu kommit överens och nått samsyn om vägen framåt för GGN, med det bästa för tävlingen och för Gotland för ögonen.

Parterna är nu överens efter att ha haft delade meningar om detaljerna kring tävlingens framtid och hur avtalet och andra mellanhavanden ska tillämpas har de nu nått en överenskommelse.

I korthet innebär överenskommelsen att NSE köper och tar över rättigheterna till GGN och dess varumärken mot en ersättning som parterna enats kring, och som parterna väljer hålla konfidentiellt.

Parterna har arbetat kreativt och prestigelöst för att nå denna överenskommelse. Båda sidor har givit och tagit i detta arbete.

Claes Randlert, hittillsvarande ordförande i Organisationskommittén för GGN säger:

”Jag är mycket nöjd med att vi nu har kunnat enas. Oenigheterna har varit en hämsko för planeringen av kommande tävlingar och har riskerat skapa badwill kring tävlingen. Vi vill önska NSE lycka till för fortsättningen med denna fina tävling som jag och föreningarna och dess många hårt arbetande medlemmar har haft nöjet att lansera, utveckla och arbeta aktivt med i många år”.

Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event är också mycket nöjd med överenskommelsen. Nu kan vårt bolag fokusera på framtiden och utveckla denna tävling in i framtiden. När vi nu kan koncentrera oss på framtiden kommer vi inom kort kunna berätta om tävlingen, status och hur vi ska gå vidare med GGN, säger Conny Bohlin vidare.

Inom kort kommer det vara möjligt att anmäla sig till 2018 års GGN.